Opublikowany
Komentarze Żadne

Urzędy Skarbowe dają podatnikom możliwość wygodnego rozliczenia ich dochodów z podatków. Dotychczas podatnicy tylko w niektórych przypadkach, przy dysponowaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogli złożyć swoją deklarację przez Internet do Urzędu Skarbowego.


Dziś wielu podatników może rozliczyć swój PIT i przesłać go drogą elektroniczną, bez podpisu, fiskusowi. Bez wychodzenia z domu można więc dopełnić obowiązki podatkowe wynikające z rocznego rozliczenia podatkowego. Aby wypełnić PIT przez internet 2012 można skorzystać z Darmowego Programu do PIT 2012 .

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypełnić PIT w formie tradycyjnej, papierowej, podpisać formularz i złożyć go osobiście w okienku podawczym Urzędu Skarbowego. Niemniej
jednak, e-deklaracje pozwalają oszczędzić czas, bowiem w ich przypadku nie trzeba stać w kolejce w urzędzie w celu złożenia formularzy PIT.

Jeśli podatnik nie posiada elektronicznego, bezpiecznego podpisu, może złożyć przez Internet następujące zeznania podatkowe:

 • PIT-37,
 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-38,
 • PIT-39,
 • PIT-28,
 • PIT-16A, * PIT-19A,
 • PIT-16.

Pozostałe druki formularzy PIT również można składać przez Internet do Urzędu Skarbowego, ale należy posiadać ku temu bezpieczny e-podpis, którym potwierdza się formularz PIT.

W formie elektronicznej mogą rozliczać swoje dochody:

 • Pracownicy,
 • Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej, ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkiem liniowym,
 • Podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według karty podatkowej,
 • Osoby duchowne.,
 • Podatnicy zajmujący się prywatnie obrotem papierami wartościowymi lub zbywający udziały w spółkach,
 • Podatnicy uzyskujący dochód ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

Autor

← starsze nowsze →